Українська версія

English version

Русская версия
Представництво CIPA-EN в Україні Проект CIPA-Україна Проект CIPA-Україна Проект CIPA-Україна Агентство США з міжнародного розвитку
Представництво CIPA-EN в Україні Проект CIPA-Україна Агентство США з міжнародного розвитку
Проект CIPA-Україна English version Українська версія Русская версия Проект CIPA-Україна
Проект CIPA-Україна
 Зробити стартовою
про проект   |   новини/об'яви   |   партнери   |   контакти
 Додати до вибраного
Управлінський облік
 Програма CIPA
 Навчання
 Екзамени
 Управлінський облік
 Для викладачів
 Історії успіху
 Матеріали МФБУзгодження бухгалтерського (фінансового) і податкового обліку

Обгрунтування актуальності проблеми
 • Паралельне існування бухгалтерського та податкового обліку
 • Домінування податкового обліку
 • Відсутність зовнішніх стимулів ведення якісного обліку і як наслідок
 • Низький рівень обліку та складання звітності Відсутність якісного обліку створює проблеми:

  На мікроекономічному рівні
  • Відсутня надійна інформаційна база для прийняття обгрунтованих управлінських рішень
  На макроекономічному рівні
  • Немає достовірної картини загального стану економіки
  • Відсутня надійна база для загальнодержавного планування
  Про характер економічних процесів, що мають місце в державі, державні регулюючі органи повинні робити висновки на підставі достовірної інформації з фінансової звітності, що представляє фінансовий стан підприємства, результати його діяльності та інформацію про зміни у фінансовому стані підприємства.

  Нормальне забезпечення інформацією можна гарантувати тільки за умов високого попиту на фінансову звітність. Яким чином цього можна досягнути?

  Встановити прямий з'вязок між даними бухгалтерської (фінансової) звітності та сумой прибутку, що підлягає оподаткуванню у відповідності до податкового законодавства.

  Вже зараз закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національні стандарти бухгалтерського обліку П(С)БО, існуючий план рахунків дозволяють вести якісний бухгалтерський облік і складати достовірну фінансову звітність, яка в змозі задовольнити інформаційні потреби самих широких груп користувачів, як всередині підприємства, так і поза ним.

  Саме про це говориться безпосередньо в самому законі "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні":

  "Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку" Вимоги законодавства щодо визнання суми прибутку, з якої слід сплачувати податок на прибуток, ніколи не будуть повністю співпадати з вимогами стандартів в частині визнання доходів і витрат та визначення фінансового результату.

  Стандарти бухгалтерського обліку складають стабільну основу ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. Податкова політика держави може бути достатньо гнучкою і змінюватися в залежності від характеру економічних процесів.

  Фінансовий результат діяльності підприємства - прибуток або збиток визначається як різниця доходів, зароблених підприємством і визнаних в даному періоді, та витрат, що були понесені підприємтвом для заробляння доходів, вже визнаних в тому самому періоді.

  П(С)БО 17 "Податок на прибуток" визнає, що для обрахування податку, що підлягає сплаті, може бути використано не обліковий, а інший прибуток. Тобто в самому бухгалтерському обліку закладені механізми узгодження бухгалтерського обліку і податкової звітності. Це відстрочені податкові активи і податкові зобов'язання, що мають бути обчислені на підставі тимчасових різниц, що підлягають опадаткуванню, чи вираховуються з метою оподаткування.

  Для повного узгодження бухгалтерського обліку і податкової звітності Проект "CIPA-Україна" пропонує два напрямки реформування закону про оподаткування прибутку підприємств:

  Перший напрямок.
  Принципово змінити поняття об'єкту оподаткування податком на прибуток! Об'єктом оподаткування вважати фінансовий результат діяльності підприємства від звичайної діяльності до оподаткування у відповідності до звіту про фінансові результати, що його скориговано на постійні і тимчасові різниці.

  Практичною реалізацією цього підходу має бути розробка і впровадження декларації з податку на прибуток, що починається з показника прибутку (збитку) до оподаткування звіту про фінансові результати з наступними коригуваннями на постійні та тимчасові різниці між податковою та балансовою базами відповідних активів та зобов'язань.
  Схема побудови такої декларації наступна:

  Схема побудови декларації

  Переваги використання такого підходу очевидні:
  • Виконуються вимоги закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" про первинний характер бухгалтерського обліку;
  • З'являються додаткові стимули для налагодження і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах;
  • Керівництво підприємств розуміє зв'язок і різницю між обліковим прибутком і прибутком, що підлягає оподаткуванню;
  • Розширюється інформаційна база для прийняття обгрунтованих рішень, виникають додаткові умови для впровадження систем управлінського обліку і бюджетування, що сприяє покращенню управління підприємствами;
  • Покращується адміністрування податку на прибуток.
  Цей напрямок можна реалізувати навіть без додаткових коригувань в діючому законі "Про оподаткування прибутку підприємств".

  Фактично консультантами проекту вже була розроблена форма такої декларації.
  Форму декларації можна завантажити тут

  Другий напрямок.
  Другий напрямок діяльності, якій пропонується проектом, полягає в більш грунтовному перегляді закону "Про оподаткування прибутку підприємств" з метою наближення податкового обліку до бухгалтерського. Але ми вважаємо, що в будь-якому разі ці два види обліку ніколи не будуть абсолютно тотожними і завжди буде необхідним узгоджувати дані бухгалтерського і податкового обліку. Це завжди можна буде робити через форму декларації, яка нами запропонована. Безумовно зміст декларації буде змінено в залежності від змін в законі "Про оподаткування прибутку підприємств", але підхід має залишатися тим самим - від фінансового результату до прибутку що підлягає оподаткуванню.

 • поштова скринька Авторське право © 2003 р. Усі права застережені.