Українська версія

English version

Русская версия
Представництво CIPA-EN в Україні Проект CIPA-Україна Проект CIPA-Україна Проект CIPA-Україна Агентство США з міжнародного розвитку
Представництво CIPA-EN в Україні Проект CIPA-Україна Агентство США з міжнародного розвитку
Проект CIPA-Україна English version Українська версія Русская версия Проект CIPA-Україна
Проект CIPA-Україна
 Зробити стартовою
про проект   |   новини/об'яви   |   партнери   |   контакти
 Додати до вибраного
Программа CIPA
 Програма CIPA
 Навчання
 Екзамени
 Управлінський облік
 Для викладачів
 Історії успіху
 Матеріали МФБЩО ТАКЕ CIPA?

Сертифікат CIPAСертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA) - це російськомовна програма сертифікації світового рівня для професійних бухгалтерів згідно з вимогами МФБ. Метою програми CIPA є суттєве покращення якості бухгалтерської професії в декількох країнах колишнього СРСР шляхом поширення міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних стандартів аудиту (МСА) і дотримання професійної етики.

Мета і структура програми CIPA спрямовані на створення незалежної, професійної і визнаної ринком сертифікації бухгалтерів.

ПРОГРАМА CIPA ГРУНТУЄТЬСЯ НА МСФЗ.

Міжнародні стандарти фінансової звітності використовується тому, що вони прийняті країнами Європейської спільноти як обов'язковий стандарт бухгалтерського обліку. У травні 2002 року Європарламент ухвалив резолюцію, якою зобов'язав усі лістингові компанії Європи складати консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ, починаючи з січня 2005 року. Оскільки МСФЗ вимагають порівняльної звітності (тобто потрібні звітні дані за попередній рік), більшості компаній довелось перейти на МСФЗ уже в 2004 році.

Багато компаній перейшли на МСФЗ ще раніше під тиском ринку (інвестори і кредитори, а інколи й іноземні постачальники і споживачі вимагають звітності за МСФЗ). Перехід на МСФЗ - це складний процес, що включає кілька етапів (наприклад, кардинальна зміна облікової політики компанії, аналіз усіх господарських операцій, широке використання професійного судження в бухгалтерському обліку, процес трансформації звітності тощо). Однак першим етапом має бути навчання і сертифікація спеціалістів: фінансових директорів, бухгалтерів та аудиторів.

ПОШИРЕННЯ ПРОГРАМИ CIPA В УКРАЇНІ

За результатами літньої екзаменаційної сесії ще 215 спеціалістів в Україні стали кваліфікованими для отримання сертифікату CAP (усього їх тепер 2078), а 12 осіб - для отримання сертифікату CIPA (усього 50).

Динаміка росту кількості САР та CIPA в Україні

Динаміка росту кількості CIPA в Україні

Динаміка росту кількості CAP в Україні

ЯК ПРАЦЮЄ ПРОГРАМА СІРА?

Програма складається з трьох компонентів: навчання, іспити, сертифікація.

НАВЧАННЯ

Участь в навчанні можуть брати фізичні і юридичні особи. Навчання може проводитися інститутами, університетами, навчальними центрами, професійними асоціаціями та приватними викладачами. Це може бути навчання в групах, дистанційне навчання і самопідготовка. Навчальні програми були підготовлені кількома проектами АМР США на основі кваліфікаційних вимог ЄРСБА. Перелік організаторів навчання, що проводять тренінги за кваліфікаційними вимогами програми CIPA розташовані на сайті http://www.cipa.org.ua/rus/training/tp.php)

Навчальні матеріали для самостійного навчання можна завантажити на сайті www.capcipa.biz/icaedu_rus.htm.

ІСПИТИ

Іспити проводяться одночасно у всіх країнах-членах ЄРСБА. Розклад іспитів визначається один раз на рік і розташований на сайті екзаменаційної мережі CIPA cipa.org.ua.
Проведення іспитів в Україні адмініструється незалежною організацією - екзаменаційна мережа CIPA в Україні (cipa.org.ua).

СЕРТИФІКАЦІЯ

Програмою CIPA передбачена сертифікація двох рівнів - САР та CIPA.

Сертифікований бухгалтер - практик (CAP)

Кваліфікаційний рівень CAP засвідчує базові знання кандидатом фундаментальних принципів і практики бухгалтерського обліку. Для цього кандидатові потрібно скласти перелічені нижче іспити, отримавши не менше 75 балів по кожному предмету:

 • Фінансовий облік 1
 • Управлінський облік 1
 • Податки і право (стандартами відповідно до національного законодавства)

Кандидат на сертифікат рівня САР повинен мати навчики роботи з комп'ютером, мати щонайменше один рік професійного стажу і належну репутацію в якості члена професійної асоціації.

Фахівець CAP вміє складати стандартні фінансові звіти компанії на основі МСФЗ. CAP також може вести систему внутрішнього обліку, аналізувати фінансові звіти та представляти інформацію про прибутки і збитки компанії. CAP здатний працювати з внутрішнім бюджетом і готувати податкові декларації компанії.

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (CIPA)

Щоб отримати сертифікат CIPA, кандидат має скласти перелічені нижче іспити, отримашви не менше 75 балів по кожному предмету:

 • Фінансовий облік 1
 • Управлінський облік 1
 • Податки і право (стандартами відповідно до національного законодавства)
 • Фінансовий облік 2
 • Управлінський облік 2
 • Фінансовий менеджмент
 • Аудит

Кандидат на сертифікат рівня CIPA повинен мати диплом про вищу освіту, щонайменше три роки професійного досвіду і добру репутацію в якості члена професійної асоціації. Він також повинен володіти знанням з інформаційних управлінських систем.

Фахівець рівня CIPA має професійні знання і аналітичні уміння у сфері фінансового і управлінського обліку, фінансів і аудиту.

Основну фінансову підтримку програмі CIPA з боку міжнародних організацій надає Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США). АМР США вважає застосування сертифікаційних програм однією з передумов розвитку економіки через залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів в економіку країн колишнього СРСР.

КОМУ ПОТРІБНА CIPA?

Країнам колишнього СРСР - щоб прискорити розвиток бухгалтерської професії і забезпечити прозорість і рентабельність підприємств, а також сприяти загальному економічному росту і стабільності в країнах колишнього СРСР. CIPA надає безцінну послугу кожній країні - учасниці програми, забезпечуючи захист інтересів населення й інвесторів шляхом підвищення якості фінансової звітності та сертифікації компетентності осіб, які складають фінансові звіти.

Місцевим фахівцям - щоб отримати можливість для високоякісної і визнаної іншими країнами сертифікації російською мовою за доступною ціною, а також підвищити власну вартість на ринку праці в Україні.

Міжнародній спільноті - щоб забезпечити повну гармонізацію з економікою країн Євразійського регіону, що сприятиме міжнародній торгівлі і обміну.

ІСТОРІЯ ПРОГРАМИ CIPA

Сертифікаційну програму CIPA започатковано в 2001 році, коли була створена Міжнародна рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (МРСБА), нині Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (ЄРСБА), яка є федерацією регіональних професійних асоціацій бухгалтерів, робочою мовою яких є російська, а метою - досягнення максимально високого рівня професіоналізму її членів. Тринадцять асоціацій-засновників з Росії, Середньої Азії і України домовились про взаємне визнання кваліфікаційних вимог щодо освіти, екзаменаційних іспитів і сертифікації за програмою CIPA.

У 2005 році ЄРСБА отримала офіційний статус регіональної групи МФБ і методичну підтримку з боку цієї організації. На сьогодні ЄРСБА об'єднує 23 професійні асоціації з країн СНГ

Завдання ЄРСБА:

 • піднесення статусу професії бухгалтера і аудитора;
 • пропагування міжнародних стандартів і норм професійної етики, розроблених Фондом комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і МФБ;
 • розробка єдиних кваліфікаційних вимог до професії бухгалтера;
 • впровадження єдиної системи екзаменів і сертифікації бухгалтерів і аудиторів.

На початку 2005 року на сайті AGA1 розміщено статтю Ентоні Ф. Джоффре (JD, CGFM, CPA, члена Комітету AGA з питань міжнародного розвитку) "Розвиток професійних асоціацій через широке застосування визначення кваліфікації за результатами іспитів", яку було опубліковано в інформаційному бюлетені AGA TOPICS Newsletter. Ентоні Ф. Джіоффре - один з перших розробників програми CIPA. У статті розглянуто чимало питань, що постають перед бухгалтерською професією сьогодні, йдеться також про технічну допомогу, яка надається Проектами АМР США в Україні. Автор висвітлює роль професійних бухгалтерських організацій у сприянні економічному розвитку та реформам, значення іспитів як засобу оцінки компетентності та пропонує для розгляду модель бухгалтерської асоціації - міжнародні стандарти для міжнародно орієнтованих ринків.

Повний текст статті можна подивитись тут.

поштова скринька Авторське право © 2003 р. Усі права застережені.